• محصول
ارم طب نور

اخبار 

۱۳۹۶/۸/۲۷

هفته دیابت 1396 - مشهد مقدس

photo_۲۰۱۷-۱۱-۱۸_۱۱-۰۰-۳۲.jpg photo_۲۰۱۷-۱۱-۱۸_۱۱-۰۰-۳۳.jpg photo_۲۰۱۷-۱۱-۱۸_۱۱-۰۰-۳۵.jpg ارائه خدمات رایگان تست قند خون در ایستگاه استقبال از زائر در مسیر پیاده روی اربعین در مشهد مقدس با اهداف افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به دیابت 
همکاری شرکت ارم طب و نوونوردیسک پارس