• محصول
ارم طب نور

اخبار 

۱۳۹۶/۸/۳۰

هفته دیابت 1396 - مازندران

photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۱_۰۷-۳۸-۳۸.jpg photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۱_۰۷-۳۸-۲۵.jpg photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۱_۰۷-۳۷-۵۸.jpg photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۱_۰۷-۳۸-۱۰.jpg photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۱_۰۷-۳۸-۰۲.jpg برگزاری همایش روز جهانی دیابت در بخش های مختلف و مراکز سلامت استان مازندران
همایش دیابت ، آموزش و آگاهی، جشنواره غذای دیابتی و خدمات رایگان تست قند خون با حضور نماینده محترم شرکت ارم در طب در استان