• محصول
ارم طب نور

اخبار 

۱۳۹۶/۸/۶

پادگان شهید کچوئی - فردیس کرج

photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۱_۱۰-۲۷-۱۲ (2).jpg photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۱_۱۰-۲۷-۱۲.jpg photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۱_۱۰-۲۷-۰۹.jpg جلسه آموزش و آشنایی با بیماری های فشار خون، چربی خون و قند خون به همراه غربالگری رایگان برای افسران ارشد و پرنسل محترم پادگان شهید کچوئی فردیس کرج