خانه » دانستنی های دیابت » دیابت و سبک زندگی

دیابت و سبک زندگی

دیابت و سفرهای نوروزی

دیابتی عزیز بهتر است قبل از شروع سفر های نوروزی موارد زیر را با هم مرور کنیم. آیا داروهای خود (انسولین و قرص) را می توانم داخل هواپیما ببرم؟ بله شما می توانید با در میان گذاشتن مسئولین امنیتی و بازرسی فرودگاه از بیماری خود،داروهای خود را داخل هواپیما برده و به موقع استفاده نمایید. شما می توانید با مراجعه ...