• محصول
ارم طب نور

محصولات › دستگاه های تست قند خون  

دستگاه های تست قند خون

شرکت Acon آمریکا، تولید کننده سیستم های سنجش و اندازه گیری قند خون با هدف قرار دادن بازار بیماران دیابتی فعالیت خود را در ابتدای هزاره سوم با ایجاد زیر ساخت های لازم جهت نوآوری در زمینه ساخت محصولاتی متمایز به لحاظ کیفیت و دارای قیمت متناسب بازار آغاز نمود.

طراحی محصولات در کشور آمریکا به همراه فن آوری های patent شده، وجود امکانات و دانش های متعدد فنی و تخصصی در زمینه های بیو شیمی، الکترونیک، مکانیک، تولید مکانیزه و سیستم های جامع کیفی، ساختاری جهانی را برای شرکت Acon آمریکا در بازار تجهیزات پزشکی قابل استفاده در منازل با بالاترین درجه کیفیت و سهولت کاربرد پدید آورده است.

دستگاه های تست قند خون

 •  حجم نمونه خون لازم: 0.4 میکرولیتر
 •  حافظه دیجیتال: 300  تست همراه با زمان و تاریخ
 •  محاسبه میانگین: قبل و بعد از غذا در بازه های 7، 14، 30، 60 و 90  روزه
 •  مدت زمان لازم برای اندازه‌گیری: 4 ثانیه

 •  حجم نمونه خون لازم: 1 میکرولیتر
 •  حافظه دیجیتال: 300 تست
 •  محاسبه میانگین: 7، 14، 30 روزه
 •  مدت زمان لازم برای اندازه‌گیری: 10 ثانیه

 •  حجم نمونه خون لازم: 0.8 میکرولیتر
 •  حافظه دیجیتال: 500 تست همراه با زمان و تاریخ
 •  محاسبه میانگین: قبل و بعد از غذا در بازه های 7، 14، 30، 60 و 90 روزه
 •  مدت زمان لازم برای اندازه‌گیری: 5 ثانیه